درسنامه اول – مفاهیم اولیه رسم خط و معادله خطی

  • آنچه خواهید آموخت : مفهوم شیب خط و عرض از مبدا در معادله خطی ، رسم معادله خط ، بررسی فرمول شیب خط
  • زمان درسنامه : 40 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 9 سوال

اگه زمان کافی برای مطالعه ندارین ، فقط 36 دقیقه اول درسنامه رو نگاه کنید.