درسنامه چهارم – ضرب و تقسیم رادیکال ها

  • آنچه خواهید آموخت : قوانین مربوط به ضرب کردن رادیکال ها ، ساده سازی رادیکل ها با توان های مختلف ، تبدیل رادیکال به عبارت توانی و برعکس
  • زمان درسنامه : 40 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 8 سوال