درس 2 از 12
در حال پیشرفت

درسنامه دوم – محاسبه تقریبی رادیکال ها

2 خرداد 1402
  • آنچه خواهید آموخت : محاسبه تقریبی رادیکال ها بصورت ذهنی ، محاسبه ریشه دوم – ریشه سوم و …. ، کوچک و بزرگ شدن اعداد زیر رادیکال ،
  • زمان درسنامه : 38 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 13 سوال