حد و پیوستگی ریاضی یازدهم

ریاضی یازدهم – فصل سوم

در فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی در مورد مبحث حد و پیوستگی صحبت میشه ، مهم ترین موضوع این فصل کسرهایی هستند که بعد از جاگذاری صورت و مخرج کسرها صفر میشه و اصطلاحا به این مدل کسرها مبهم گفته می شه و باید اونهارو رفع ابهام کرد که برای رفع ابهام از تکنیک های …

ریاضی یازدهم – فصل سوم ادامه »