thomson_05
آموزش فیزیک دهم - اندازه گیری - درسنامه اول بررسی کمیت های فیزیکی ( کمیت های اصلی - کمیت های فرعی ) فیزیک دان ها با مشاهده پدیده های فیزیک سعی می کنند که روابط میان آنها را کشف و در ...
مهندس رضا منصف
فاقد تصویر شاخص
با توجه به نیاز دانش آموزان به کلاس های حضوری برای رفع اشکال ، تقویتی ویژه  ، نکته و تست ، جمع بندی و .... بر آن شدیم کلاس های حضوری برای دانش آموزان عزیز برگزار کنیم متاسفانه با توجه ...
مهندس رضا منصف
stock-vector-tg-alphabet-logo-template-icon-symbol-27998911198
بسیار مهم بسیار مهم قبل از بررسی معادلات مثلثاتی اگر درسنامه های قبلی را نگاه نکرده اید حتما آنها را نگاه کرده تا به معجزه گر بودن دایره مثلثاتی در حل معادلات مثلثاتی پی ببرید وگرنه در فهم این درسنامه ...
مهندس رضا منصف
tape_measure
این جلسه آموزشی تکمیل جلسه اول بوده و در واقع فرق این جلسه با جلسه اول این است که در جلسه اول تبدیل واحد برای کمیت های یک بعدی در نظر گرفته شده است و در این جلسه مساحت و ...
مهندس رضا منصف
X