لطیفه های کنکوری

joke-clipart-laughing
لطیفه های کنکوری می تونید لطیفه های خودتون رو مرتبط با موضوع درس و مدرسه و کنکور برای ما ارسال کنید. قوانین : در هنگام ارسال لطیفه ها موارد زیر را رعایت کنید استفاده نکردن از کلمات نامناسب ، مطالب سیاسی و ...
مهندس رضا منصف
X