10-22-2015 10-23-39 AM
آموزش ریاضی دوم دبیرستان - فصل اول - درسنامه سوم بررسی سوالات متداول دنباله های حسابی جلسه گذشته به بحث مقدماتی دنباله های حسابی پرداخته شد و تقریبا می توان گفت که جاگذاری در فرمول را یاد گرفتید . در ...
مهندس رضا منصف
2000px-Geometric_series_14_square2.svg
آموزش تصویری ریاضی دوم دبیرستان - مبحث دنباله حسابی فصل اول - درسنامه اول در این درسنامه به بحث و بررسی بر روی دنباله حسابی پرداخته می شود . یک دنباله زمانی می تواند دنباله حسابی محسوب شود که که ...
مهندس رضا منصف
532b1d5be4b0b2b299ba3f42-jelia97-1395336592526-chips14
آموزش ریاضی دوم دبیرستان - مبحث دنباله ها مباحث مقدماتی دنباله ها همانطور که می دانید فصل اول ریاضی دوم دبیرستان با مبحث دنباله ها آغاز می شود. در حالت کلی مباحث این فصل را می توان به سه دسته ...
مهندس رضا منصف
velocity
فیزیک پیش دانشگاهی – حرکت شناسی  معادله مکان زمان - معادله سرعت زمان - معادله شتاب زمان در درسنامه قبلی با نمودارهای مکان زمان و سرعت زمان آشنا شدید در این درسنامه مثال هایی از معادله مکان زمان و معادله ...
مهندس رضا منصف
linearmotion-thumb – Copy
آموزش فیزیک پیش دانشگاهی - درسنامه اول سرعت متوسط - شتاب متوسط - سرعت لحظه ای - شتاب لحظه ای همانطور که از عنوان این مبحث مشخص است به بحث و بررسی در مورد سرعت متوسط ، سرعت لحظه ای ...
مهندس رضا منصف
3-in-1-ruler-sharpener
فیزیک دوم دبیرستان - درسنامه هفتم - تبدیل واحد فیزیکی ( بخش نهایی ) تبدیل واحد در فیزیک به سه بخش عمده تقسیم می شود . در درسنامه های قبلی دو مدل از تبدیل واحد فیزیکی بحث و بررسی شد. مدل ...
مهندس رضا منصف
screenshot1
پیشامد تصادفی ،  حتمی ،  نشدنی ، متمم  ، اجتماع و اشتراک دو پیشامد ، پیشامدهای مستقل و ناسازگار بعد از آنکه فضای نمونه ای را شناختیم نوبت به مبحث پیشامد می رسد بصورت خیلی ساده می توان پیشامد تصادفی را ...
مهندس رضا منصف
images (1)
ریاضی سوم تجربی - درسنامه اول - فضای نمونه ای منطبق بر امتحانات هماهنگ کشوری همانطور که از تیتر فوق مشخص است کل درسنامه های گفته شده در این مجموعه منطبق بر آزمون های هماهنگ کشوری است و مثال های ...
مهندس رضا منصف
MOADELAT MOSALASATI
حل معادلات مثلثاتی kπ , 2kπ , kπ + π/2 , 2kπ+ π/2 , ..... درسنامه آموزش معادلات مثلثاتی ویژه داوطلبان کنکوری است که برای هر دو رشته ریاضی و تجربی پرکاربرد است. دانش آموزان رشته ریاضی - فیزیک این مبحث را در ...
مهندس رضا منصف
ilp1015_265wb
آموزش روابط بین نسبت های مثلثاتی  ( cos( θ + π/2 )   sin( θ + π/2 و ...     آنچه که در کتاب درسی و انواع کتاب های درسی و آموزشی و کمک آموزشی و تستی برای نسبت های مثلثاتی بیان ...
مهندس رضا منصف
1 8 9 10 11 12 13
X