BarElctric -

فرمول بار الکتریکی رو قورت بده (q=±ne)

بار الکتریکی چیست؟

هسته هر ماده ای از الکترون ، پروتون و نوترون تشکیل شده است ، هسته یک اتم در حالت کلی خنثی است زیرا در حالت عادی تعداد الکترون و پروتون های یک ماده با هم برابر هستند بنابراین اگر هسته یک اتم مقداری الکترون دریافت کند و یا الکترون از دست بدهد بار دار خواهد شد. مقدار بار الکتریکی از رابطه (q=±ne) محاسبه می شود ، همانطوری که می دانید بار الکتریکی پروتون مثبت و بار الکتریکی الکترون منفی است . یکی از راه های باردار شدن اجسام مالش بین دو جسم است ، یعنی به این صورت که اگر دو جسم مختلف با هم مالش داده شوند و شرایط مناسب رو برای گرفتن یا از دست دادن الکترون داشته باشند ، باردار می شوند.
نکته 1: جسمی که الکترون از دست می دهد دارای بار الکتریکی مثبت می شود.
نکته 2: جسمی که الکترون بدست می آورد دارای بار الکتریکی منفی می شود.

فرمول بارالکتریکی q=±ne

همانطوری که اشاره شد اگر جسمی الکترون بدست بیاورد دارای بار الکتریکی منفی می شود و اگر الکترون از دست بدهد دارای بار الکتریکی مثبت می شود. بنابراین مبنای منفی یا مثبت شدن بار الکتریکی اجسام از دست دادن یا بدست آوردن الکترون است ، یکای بار الکتریکی در SI کولن ( c ) است ، ضمنا باید بدانید که بار الکتریکی الکترون برابر e=1.6×10-19 است پس با این حساب فرمول بارالکتریکی اجسام به صورت زیر خواهد بود:

q=±ne

نیروی جاذبه و دافعه بین بارهای الکتریکی

بارهای الکتریکی هم نام همدیگر را دفع ، و بارهای الکتریکی ناهمنام همدیگر را جذب می کنند. یعنی بصورت مثال دو جسمی که دارای بار الکتریکی مثبت یا بار منفی هستند همدیگر را دفع می کنند ، ولی اگر بارها ناهمنام بوده یعنی یکی مثبت و دیگری منفی باشد ، در این صورت همدیگر را جذب می کنند.

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *