ریاضی دهم

فیلم آموزشی ریاضی دهم


تو این پست میتوانید فیلم آموزشی مربوط به ریاضی دهم رو دانلود کنید. برای دسترسی به قسمت های رایگان کافیه بر روی هر لینک کلیک کنید تا وارد صفحه مورد نظر بشید.

فصل اول

درسنامه اول ( یاد آوری مجموعه ها )

درسنامه دوم ( مجموعه های متناهی و نامتناهی )

درسنامه سوم ( مفهوم بازه های اعداد )

درسنامه چهارم ( متمم یک مجموعه )

درسنامه پنجم ( تعداد اعضای یک مجموعه )

درسنامه ششم ( حل یک مساله با کمک نمودار ون )

 

فصل دوم 

در حال ساخت….