آرشیو برچسب: خبر فیلتر تلگرام دائمی

فیلتر تلگرام مجددا تکرار می شود!

فیلتر تلگرام برای همیشه   در پی صحبت هایی که شده است و درون فضای مجازی ویدئو کلیپ هایی از سوی برخی از مسئولین منتشر شده است خبر ها ناشی از آن است که فیلتر تلگرام مجددا صورت می گیرد. ...

ادامه مطلب »