آرشیو برچسب: برنام ریزی برای کنکور

چند ساعت برای کنکور برنامه ریزی کنیم؟

مشاوره برنامه ریزی کنکور – جلسه اول یک برنامه ریزی موثر فقط به معنای آن نیست که مثلا روزی ۱۰ ساعت درس بخوانید بلکه به معنای آن است که چگونه همیشه روزی ۱۰ ساعت بدون اینکه اثر فرسایشی داشته باشد ...

ادامه مطلب »