حرکت شناسی در دو بعد

فیزیک پیش دانشگاهی – حرکت شناسی – حرکت دو بعدی

حرکت دو بعدی

فیزیک پیش دانشگاهی ، حرکت شناسی ، درسنامه سوم و چهارم بررسی سرعت متوسط و شتاب متوسط حرکت دو بعدی در این درسنامه به بررسی بیشتر معادله های مکان زمان و سرعت زمان پرداخته می شود . تا این درسنامه ...

ادامه مطلب »

فیزیک پیش دانشگاهی – درسنامه دوم – معادله مکان زمان

معادله مکان زمان

فیزیک پیش دانشگاهی – حرکت شناسی  معادله مکان زمان – معادله سرعت زمان – معادله شتاب زمان در درسنامه قبلی با نمودارهای مکان زمان و سرعت زمان آشنا شدید در این درسنامه مثال هایی از معادله مکان زمان و معادله ...

ادامه مطلب »

فیزیک پیش دانشگاهی – درسنامه اول – سرعت لحظه ای

سرعت لحظه ای

آموزش فیزیک پیش دانشگاهی – درسنامه اول سرعت متوسط – شتاب متوسط – سرعت لحظه ای – شتاب لحظه ای همانطور که از عنوان این مبحث مشخص است به بحث و بررسی در مورد سرعت متوسط ، سرعت لحظه ای ...

ادامه مطلب »