فیزیک

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – نیروی فنر

نیروی فنر

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه پنجم محاسبه نیروی فنر یکی از مواردی که فصل دینامیک مطرح شده است محاسبه نیروی فنر و تغییرات طول فنر است . اگر به یک فنر نیروی F وارد شود این ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – حرکت آسانسور ها

حرکت آسانسور

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه چهارم محاسبه نیروی عمودی تکیه گاه در حرکت آسانسور ها یکی از سوالاتی که در کتاب درسی مطرح شده است و دبیران و طراحان کنکور از آن سوالات زیادی مطرح می ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – نیروی برایند

نیروی برایند

آموزش فیزیک سال دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه سوم حل مثال های بیشتر نیروی برایند در این جلسه آموزشی در ادامه جلسه قبل سعی داریم نیروی برایند را بیشتر بحث و بررسی کنیم به عنوان یک دانش آموز ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – برایند نیرو ها

نیروهای برایند

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه دوم برایند نیروها – نیروی اصطکاک در این درسنامه آموزشی قصد دارم شما را با برایند نیروها و مفهوم آن بیشتر آشنا کنم . فرض کنید یک جسم تحت تاثیر چندین نیرو ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – نیروی عمودی تکیه گاه

نیروی عمودی تکیه گاه

آموزش فیزیک دوم دبیرستان  – فصل سوم – درسنامه اول نیروی عمودی تکیه گاه فصل سوم فیزیک سوم دبیرستان در مورد نیروها و برایند آنها آغاز می شود . هدف از این فصل این است که بتوانید نیروهای عامل حرک و ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – حرکت شناسی – حرکت شتاب ثابت

حرکت شتاب ثابت

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل دوم حرکت شناسی – درسنامه هفتم حل مثال های حرکت شتاب ثابت قسمت دوم این جلسه در ادامه جلسه ششم به حل مثال های حرکت شتاب ثابت پرداخته می شود. اول از همه چیز ...

ادامه مطلب »

فیزیک پیش دانشگاهی – درسنامه دوم – معادله مکان زمان

معادله مکان زمان

فیزیک پیش دانشگاهی – حرکت شناسی  معادله مکان زمان – معادله سرعت زمان – معادله شتاب زمان در درسنامه قبلی با نمودارهای مکان زمان و سرعت زمان آشنا شدید در این درسنامه مثال هایی از معادله مکان زمان و معادله ...

ادامه مطلب »

فیزیک پیش دانشگاهی – درسنامه اول – سرعت لحظه ای

سرعت لحظه ای

آموزش فیزیک پیش دانشگاهی – درسنامه اول سرعت متوسط – شتاب متوسط – سرعت لحظه ای – شتاب لحظه ای همانطور که از عنوان این مبحث مشخص است به بحث و بررسی در مورد سرعت متوسط ، سرعت لحظه ای ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – درس هفتم – تبدیل واحد فیزیکی

تبدیل واحد فیزیکی

فیزیک دوم دبیرستان – درسنامه هفتم – تبدیل واحد فیزیکی ( بخش نهایی ) تبدیل واحد در فیزیک به سه بخش عمده تقسیم می شود . در درسنامه های قبلی دو مدل از تبدیل واحد فیزیکی بحث و بررسی شد. مدل ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – درسنامه ششم – حرکت شتاب ثابت

 حرکت شناسی – جلسه ششم قسمت اول ( حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست ) مبحث حرکت شتاب ثابت یکی از مشکل ترین مباحث فیزیک برای دانش آموزان دبیرستانی و کنکوری است. مباحثی که در این درسنامه بررسی شده ...

ادامه مطلب »