فیزیک سوم دبیرستان

فیزیک سوم دبیرستان – درسنامه اول – ترمودینامیک

ترمو دینامیک

آموزش تصویری ترمودینامیک – درسنامه اول     در این سری از آموزشی ها به بررسی فیزیک سال سودم دبیرستان پرداخته شده است و بیشتر منابع استفاده شده از سوالات هماهنگ کشوری چند سال اخیر بوده است به نحوه که ...

ادامه مطلب »