دینامیک

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – مسائل ترکیبی دینامیک

مسائل ترکیبی دینامیک

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه هشتم حل مسائل ترکیبی دینامیک و سینامتیک ( حرکت شناسی ) در این درسنامه به بررسی مسائل ترکیبی دینامیک و حرکت شناسی پرداخته شده است یعنی مسائلی که در آنها هم ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – فرمول جاذبه

نیروی جاذبه

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه هفتم بررسی فرمول جاذبه زمین در ارتفاع h در این درسنامه به بررسی این موضوع پرداخته می شود که اجسام در اثر جرمشان بر هم نیروی F  وارد می کنند که ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – ترکیب نیروی فنر و آسانسور

نیروی فنر و آسانسور

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه ششم ترکیب نیروی فنر و آسانسور در این درسنامه به بررسی ترکیب نیروی فنر و  آسانسورپرداخته شده است. در درسنامه های قبلی زمانی که یک جسم ساده درون یک آسانسور قرار داشت ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – نیروی فنر

نیروی فنر

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه پنجم محاسبه نیروی فنر یکی از مواردی که فصل دینامیک مطرح شده است محاسبه نیروی فنر و تغییرات طول فنر است . اگر به یک فنر نیروی F وارد شود این ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – حرکت آسانسور ها

حرکت آسانسور

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه چهارم محاسبه نیروی عمودی تکیه گاه در حرکت آسانسور ها یکی از سوالاتی که در کتاب درسی مطرح شده است و دبیران و طراحان کنکور از آن سوالات زیادی مطرح می ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – نیروی برایند

نیروی برایند

آموزش فیزیک سال دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه سوم حل مثال های بیشتر نیروی برایند در این جلسه آموزشی در ادامه جلسه قبل سعی داریم نیروی برایند را بیشتر بحث و بررسی کنیم به عنوان یک دانش آموز ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – برایند نیرو ها

نیروهای برایند

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل سوم – درسنامه دوم برایند نیروها – نیروی اصطکاک در این درسنامه آموزشی قصد دارم شما را با برایند نیروها و مفهوم آن بیشتر آشنا کنم . فرض کنید یک جسم تحت تاثیر چندین نیرو ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – دینامیک – نیروی عمودی تکیه گاه

نیروی عمودی تکیه گاه

آموزش فیزیک دوم دبیرستان  – فصل سوم – درسنامه اول نیروی عمودی تکیه گاه فصل سوم فیزیک سوم دبیرستان در مورد نیروها و برایند آنها آغاز می شود . هدف از این فصل این است که بتوانید نیروهای عامل حرک و ...

ادامه مطلب »