حرکت شناسی

فیزیک دوم دبیرستان – حرکت شناسی – حرکت شتاب ثابت

حرکت شتاب ثابت

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل دوم حرکت شناسی – درسنامه هفتم حل مثال های حرکت شتاب ثابت قسمت دوم این جلسه در ادامه جلسه ششم به حل مثال های حرکت شتاب ثابت پرداخته می شود. اول از همه چیز ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – درسنامه ششم – حرکت شتاب ثابت

 حرکت شناسی – جلسه ششم قسمت اول ( حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست ) مبحث حرکت شتاب ثابت یکی از مشکل ترین مباحث فیزیک برای دانش آموزان دبیرستانی و کنکوری است. مباحثی که در این درسنامه بررسی شده ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – درسنامه چهارم – حرکت یکنواخت

حرکت یکنواخت

آموزش فیزیک دوم دبیرستان – فصل دوم – جلسه چهارم ( حرکت یکنواخت ) حرکت یکنواخت که در کتاب درسی مطرح شده است تابع دو شرط اساسی است اول اینکه متحرک حتما و حتما باید بر روی خط راست حرکت ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – حرکت شناسی – سرعت متوسط

سرعت متوسط

فیزیک دوم دبیرستان – فصل دوم – جلسه دوم  محاسبه سرعت متوسط از رابطه مکان – زمان در درسنامه قبلی سرعت متوسط بحث و بررسی شد ولی مثال های که زده شد درگیر با نمودار های مکان – زمان بود یعنی ...

ادامه مطلب »

فیزیک دوم دبیرستان – فصل دوم – سرعت متوسط

سرعت متوسط

فیزیک دوم دبیرستان – فصل دوم – جلسه اول –  آموزش سرعت متوسط از روی نمودار مکان – زمان (x -t ) سرعت متوسط در فیزیک یکی از مباحث مورد علاقه خودم برای تدریس است نکات و سوالات متعددی را از این ...

ادامه مطلب »