ریاضی

ریاضی دوم دبیرستان -دنباله ها- دنباله های هندسی

تشکیل معادلات دنباله های هندسی

آموزش ریاضی دوم دبیرستان – فصل اول – درسنامه هفتم تشکیل دستگاه دنباله های هندسی در درسنامه قبلی مقدمات دنباله های هندسی مطرح و نمونه مثال هایی نیز از آن برای اتان حل شد در این درسنامه سوالات مهم و ...

ادامه مطلب »

ریاضی دوم دبیرستان – دنباله هندسی – درسنامه ششم

آموزش ریاضی دوم دبیرستان – فصل اول – درسنامه ششم آشنایی با مقدمات دنباله هندسی در جلسات قبلی با دنباله های حسابی آشنا شدید و نمونه سوالات متداول آن نیز براش شما حل شد در این جلسه آموزشی می خواهیم ...

ادامه مطلب »

ریاضی دوم دبیرستان – دنباله های حسابی -جملات متوالی دنباله حسابی

میانگین گیری در دنباله حسابی

آموزش ریاضی دوم دبیرستان – فصل اول – درسنامه پنجم دنباله های حسابی _ یافتن جملات متوالی دنباله های حسابی در این درسنامه یکی دیگر از انواع مختلف سوالات متداول دنباله های حسابی بحث و بررسی می شود و آن یافتن ...

ادامه مطلب »

ریاضی دوم دبیرستان – درسنامه چهارم – واسطه حسابی

آموزش ریاضی دوم دبیرستان – فصل اول – درسنامه چهارم درج واسطه حسابی در این درسنامه در ادامه درسنامه های قبلی به بحث و بررسی پیرامون دنباله های حسابی می پردازیم . در این درسنامه به سبک دیگری از سوالات ...

ادامه مطلب »

ریاضی سوم انسانی – جاگذاری اعداد در تابع

جاگذاری در تابع

آموزش ریاضی سوم رشته علوم انسانی – فصل اول – درسنامه دوم مبحث تابع – جاگذاری اعداد در تابع پس از شناختن متغیر مستقل و متغیر وابسته نوبت به جاگذاری اعداد در تابع می رسد . یعنی بصورت مثال در امتحانات ...

ادامه مطلب »

ریاضی سوم علوم انسانی – درسنامه اول – متغیر مستقل

تابع علوم انسانی

آموزش تصویری ریاضی سوم علوم انسانی – فصل تابع – درسنامه اول مبحث اول جاگذاری اعداد درون توابع با توجه به اینکه دانش آموزان رشته علوم انسانی در سال دوم دبیرستان ریاضی نمی خوانند و یک سال فاصله در این ...

ادامه مطلب »

ریاضی دوم دبیرستان – دنباله های حسابی – درسنامه سوم

آموزش ریاضی دوم دبیرستان – فصل اول – درسنامه سوم بررسی سوالات متداول دنباله های حسابی جلسه گذشته به بحث مقدماتی دنباله های حسابی پرداخته شد و تقریبا می توان گفت که جاگذاری در فرمول را یاد گرفتید . در ...

ادامه مطلب »

ریاضی دوم دبیرستان – دنباله حسابی – درسنامه دوم

دنباله حسابی

آموزش تصویری ریاضی دوم دبیرستان – مبحث دنباله حسابی فصل اول – درسنامه اول در این درسنامه به بحث و بررسی بر روی دنباله حسابی پرداخته می شود . یک دنباله زمانی می تواند دنباله حسابی محسوب شود که که ...

ادامه مطلب »

ریاضی دوم دبیرستان – درسنامه اول – دنباله ها

دنباله ها

آموزش ریاضی دوم دبیرستان – مبحث دنباله ها مباحث مقدماتی دنباله ها همانطور که می دانید فصل اول ریاضی دوم دبیرستان با مبحث دنباله ها آغاز می شود. در حالت کلی مباحث این فصل را می توان به سه دسته ...

ادامه مطلب »

ریاضی سوم تجربی – درسنامه دوم – انواع پیشامد

پیشامد تصادفی

پیشامد تصادفی ،  حتمی ،  نشدنی ، متمم  ، اجتماع و اشتراک دو پیشامد ، پیشامدهای مستقل و ناسازگار بعد از آنکه فضای نمونه ای را شناختیم نوبت به مبحث پیشامد می رسد بصورت خیلی ساده می توان پیشامد تصادفی را ...

ادامه مطلب »