ریاضی دوم دبیرستان

ریاضی دوم دبیرستان – دنباله های حسابی -جملات متوالی دنباله حسابی

میانگین گیری در دنباله حسابی

آموزش ریاضی دوم دبیرستان – فصل اول – درسنامه پنجم دنباله های حسابی _ یافتن جملات متوالی دنباله های حسابی در این درسنامه یکی دیگر از انواع مختلف سوالات متداول دنباله های حسابی بحث و بررسی می شود و آن یافتن ...

ادامه مطلب »

ریاضی دوم دبیرستان – درسنامه چهارم – واسطه حسابی

آموزش ریاضی دوم دبیرستان – فصل اول – درسنامه چهارم درج واسطه حسابی در این درسنامه در ادامه درسنامه های قبلی به بحث و بررسی پیرامون دنباله های حسابی می پردازیم . در این درسنامه به سبک دیگری از سوالات ...

ادامه مطلب »

ریاضی دوم دبیرستان – دنباله های حسابی – درسنامه سوم

آموزش ریاضی دوم دبیرستان – فصل اول – درسنامه سوم بررسی سوالات متداول دنباله های حسابی جلسه گذشته به بحث مقدماتی دنباله های حسابی پرداخته شد و تقریبا می توان گفت که جاگذاری در فرمول را یاد گرفتید . در ...

ادامه مطلب »

ریاضی دوم دبیرستان – دنباله حسابی – درسنامه دوم

دنباله حسابی

آموزش تصویری ریاضی دوم دبیرستان – مبحث دنباله حسابی فصل اول – درسنامه اول در این درسنامه به بحث و بررسی بر روی دنباله حسابی پرداخته می شود . یک دنباله زمانی می تواند دنباله حسابی محسوب شود که که ...

ادامه مطلب »

ریاضی دوم دبیرستان – درسنامه اول – دنباله ها

دنباله ها

آموزش ریاضی دوم دبیرستان – مبحث دنباله ها مباحث مقدماتی دنباله ها همانطور که می دانید فصل اول ریاضی دوم دبیرستان با مبحث دنباله ها آغاز می شود. در حالت کلی مباحث این فصل را می توان به سه دسته ...

ادامه مطلب »